แบบทดสอบ

เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์


คำชี้แจง
          ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณโดยการเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เมื่อทำเสร็จทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่มตรวจสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนของผู้เรียนเองแล้ว
 

1.กระจกเงาระนาบ 2 บานวางทำมุม 30 องศา ต่อกัน จำนวนภาพที่เกิดขึ้นเท่ากับข้อใด
    11 ภาพ
    12 ภาพ
     9 ภาพ
    10 ภาพ

2.จงหาว่ากระจกเงาระนาบ 2 บาน จะต้องวางทำมุมต่อกันกี่องศา จึงจะเกิดภาพทั้งหมด 5 ภาพ
    80 องศา
    45 องศา
    60 องศา
    30 องศา
  

3.วางวัตถุไว้หน้ากระจกเว้าที่มีความยาวโฟกัส 10 ซม. ที่ระยะอนันต์ ระยะภาพที่เกิดขึ้นตรงกับข้อใด
    เป็นจุด
    10 ซม.
    15 ซม.
    20 ซม.


4.กระจกบานหนึ่งให้ภาพเสมือนขนาดขยาย กระจกบานนี้เป็นกระจกชนิดใด
    กระจกนูนและกระจกเว้า
    กระจกนูน
    กระจกราบ
    กระจกเว้า


5.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระจก
    กระจกเว้า คือ กระจกที่รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อนอยู่ด้านเดียวกับจุดโฟกัส
    ในการหาตำแหน่งของภาพจากกระจกราบด้วยวิธีพาราแลกซ์ ถ้ามองแล้วเกิดพาราแลกซ์
           แสดงว่าตำแหน่งของวัตถุหลังกระจก คือ ตำแหน่งของภาพ
    กระจกนูน จะให้ภาพเสมือนขนาดเล็ก
    เมื่อให้แสงไปตกกระทบกระจกเว้า จะสะท้อนมาตัดกันที่จุดๆหนึ่ง ซึ่งจุดๆ นั้นจะเป็นจุดโฟกัสเสมอ


6. พาราแลกซ์(Parallax) เป็นวิธีการที่ใช้ในห้องทดลองเพื่อ
    พิสูจน์กฎการสะท้อนแสงที่ว่าระยะวัตถุเท่ากับระยะภาพในเรื่องกระจกเงาทุกชนิด
    พิสูจน์กฎการสะท้อนที่ว่าระยะวัตถุเท่ากับระยะภาพในเรื่องกระจกราบเท่านั้น
    พิสูจน์ว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน
    หาค่าดรรชนีหักเหระหว่างตัวกลางคู่หนึ่งๆ


7. ข้อใดใช้กระจกโค้งที่แตกต่างจากข้ออื่นอย่างชัดเจน เมื่อนำวัตถุวางไว้หน้ากระจก
    เกิดภาพหลังกระจก
    เกิดภาพบนฝาผนังขนาดเล็กกว่าวัตถุ
    เกิดภาพหัวตั้งขนาดลดลง 0.5 เท่า
    กระจกที่ทันตแพทย์ใช้ดูฟันของคนไข้


8. วัตถุอันหนึ่งวางห่างจากกระจกนูน 10 ซม. ต้องการให้ภาพวัตถุมีขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่ง กระจกนูนจะต้องมีรัศมีกี่ ซม.
    3.33       
    6.66
    10
    20


9. วัตถุสูง 5 ซม. วางห่างจากเลนส์นูน 20 ซม. เกิดภาพจริงขนาดเท่ากับวัคถุ เลนส์ดังกล่าวมีความยาวโฟกัสกี่ ซม.
    20
    10
    5
    4


10. เมื่อใช้แว่นขยายเลนส์นูนส่องดูลายมือ เห็นโตเป็นสองเท่า ถ้าแว่นขยายมีความยาวโฟกัส 30 ซม. ฝ่ามืออยู่ห่างจากแว่นขยายกี่ ซม.
    20          
    10
    15
    ไม่มีคำตอบใดถูกต้อง


11. การรวมแสงของเลนส์นูนเป็นการรวมแสงเนื่องจาก
    การหักเห
    การสะท้อน 
    การตกกระทบ 
    การกระจายแสง


12. ภายในกล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสงประกอบด้วยเลนส์ประเภทใดบ้าง
    เลนส์เว้าใกล้วัตถุและเลนส์เว้าใกล้ตา
    เลนส์เว้าใกล้วัตถุและเลนส์เว้าใกล้ตา
    เลนส์นูนใกล้วัตถุและเลนส์นูนใกล้ตา
    เลนส์นูนใกล้วัตถุและเลนส์เว้าใกล้ตา


13. ภาพที่ได้จากเครื่องฉายภาพนิ่งเป็นอย่างไร
    หัวกลับ ขนาดเล็กลง เอาฉากรับได้
    หัวกลับ ขนาดขยาย เอาฉากรับไม่ได้
    หัวกลับ ขนาดขยาย เอาฉากรับได้
    หัวตั้ง ขนาดขยาย เอาฉากรับได้


14. กล้องโทรทรรศน์อันหนึ่ง เลนส์ใกล้วัตถุมีความยาวโฟกัส 2 ม. เลนส์ใกล้ตามีความยาวโฟกัส 0.05 ม. จงหากำลังขยายของเลนส์
    0.1 เท่า
    40 เท่า
    10 เท่า
    30 เท่า

15. คนสายตาสั้นต้องใช้แว่นที่ทำด้วย
    กระจกนูน
    กระจกเว้า
    เลนส์นูน
    เลนส์เว้า


 

คะแนนของผู้เรียนที่ได้คิดเป็น =

 เกณฑ์การประเมินคะแนน

           0  %  - 49  % ไม่ผ่าน

          50 % - 100 % ผ่าน


คำตอบที่ถูกต้อง

 
 

Copyright © 2009 Light_and_visual_aid.com | ออกแบบและพัฒนาโดยทีมงาน Light and visual aid

โรงเรียน ประจวบวิทยาลัย   ตำบล ประจวบฯ  อำเภอ เมือง  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77000