1. การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง

   แสงที่กล่าวถึงในที่นี้คือแสงที่ตามนุษย์สามารถมองเห็นได้เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งเราเรียกว่า แสงขาว เป็นต้น แสงขาวดังกล่าวนั้นจะประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ หลายสี ได้แก่ แสงสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ดังรูป 1.1

รูป 1.1 แสดงสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสง

   ซึ่งเราจะเห็นว่าแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งในสุญญากาศคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งรวมทั้งแสงจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
ด้วยอัตราเร็วเท่ากัน คือ  199  792  458 เมตรต่อวินาที สำหรับอัตราเร็วของแสงในตัวกลางต่างๆ จะมีค่าไม่เท่ากัน และ ทุกอัตราเร็วจะมีค่าน้อยกว่าอัตราเร็วแสงในสุญญากาศ

   จากการศึกษาคลื่นแสงที่ผ่านมาพบว่าเมื่อแสงผ่านสลิตเดี่ยวที่แคบแสงจะเลี้ยวเบนและถ้าสลิตเดี่ยวมีความกว้าง
ของช่องสลิตมากขึ้น การเลี้ยวเบนจะน้อยลง ในการอธิบายปรากฏการณ์นี้ การเขียนหน้าคลื่นจะทำให้เข้าใจดี ในกรณีแสงเคลื่อนที่ตัวผ่านตัวกลางในแนวนอนเส้นตรง พบว่าการเขียนเส้นตรงตั้งฉากกับหน้าคลื่นแสดงทิศทางของแสงที่เคลื่อนออกไปจะง่ายต่อการเข้าใจเรียกเส้นตรงนี้ว่า รังสี ตามปกติการเขียนรังสีจะใช้ลูกศรกำกับเพื่อแสดงทิศทางสามารถใช้รังสีกับคลื่นทุกชนิดดังรูป1.2

รูป1.2 แสดงรังสีและหน้าคลื่นของคลื่นตกกระทบและคลื่นสะท้อน


ที่มา
- www.rmutphysics.com
- หนังสือฟิสิกส์ ชั้นม.5 เล่ม2

 

Copyright © 2009 Light_and_visual_aid.com | ออกแบบและพัฒนาโดยทีมงาน Light and visual aid

โรงเรียน ประจวบวิทยาลัย   ตำบล ประจวบฯ  อำเภอ เมือง  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  77000