ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกๆท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจของเรา ซึ่งจุดประสงค์ของเว็บเพจนี้คือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้พลังงานปิโตรเลียม

ในปัจจุบันนี้ การดำเนินชีวิตของเรานั้น เราได้ใช้พลังงานต่างๆมากมาย และพลังงานที่เราใช้มากที่สุด คือ พลังงานปิโตรเลียม เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งพลังงานเหล่านี้มีอยู่อย่างจำกัด ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถสร้างใหม่ได้ หากใช้ไม่ประหยัด ก็จะทำให้หมดเร็ว และคนรุ่นหลังก็จะมีชีวิตอยู่อย่างลำบาก

ผู้จัดทำก็มีความหวังว่า ผู้เยี่ยมชมทุกท่านคงตระหนักถึงการใช้พลังงานปิโตรเลียมหรือพลังงานอื่นๆด้วยนะครับ/ค่ะ

Welcome everybody ! our purpose is give data about petroleum and create your awareness about using petroleum.

Now our life, we use a lot of energy and energy that we use the most is Petroleum example Natrual gas,oil etc.

The energy has limit,already use up and can't make again.If you spend it too much that's mean you make it uses up rapidly,

and a younger generation will have a difficult life.

Finally,we hope that guest realized aboout using petroleum or other energy.