ไฟลัมพอริเฟอรา (Phylum Porifera)

ได้เเก่ พวกฟองน้ำ ( sponge ) ส่วนใหญ่เป็นสัตว์น้ำเค็ม อาศัยอยู่ในทะเลตื้นๆ
รูปร่างฟองน้ำไม่สมมาตร หรืออาจมีสมมาตรเเบบรัศมีก็ได้ ที่ผนังลำตัวมีโครงค้ำจุน เป็น
เเท่งเเข็งขนาดเล็กๆเรียกว่า สปิคุล ( spicule ) เเทรกอยู่ ซึ่งเป็นสารประกอบได้
หลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดของฟองน้ำ
- ฟองน้ำหินปูน สปิคูลเป็นเเท่งหินปูน
- ฟองน้ำเเก้ว สปิคุลเป็นสารซิลิกา
- ฟองน้ำถูตัว สปิคุลเป็นสารสปองจิน ( คล้ายโปรตีน )


จากภาพ : ฟองน้ำ โพรงร่างกายมีเซลล์คอลลาร์ใช้เเฟลกเจลลัมพัดโบก
น้ำไหลเข้าทางรูเล็กๆข้างลำตัวออกทางรูเปิดด้านบน อนุภาคเล็กๆของ
อาหารในน้ำถูกจับกินโดยวิธีฟาโกไซโตซิสโดยเซลล์คอลลาร์เเละเซลล์อื่นๆ