Welcome to our website.


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซด์ของเรา

เว็บไซด์ที่รวบรวมวิชาย่อยของเคมีอย่างพอลิเมอร์และปิโตรเคมี


สองวิชาที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา


หากเรามองไปรอบๆตัวเราจะรับรู้ได้เลยว่าเรื่องราวเหล่านี้อยู่ใกล้เรามากเพียงใด


นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้กลุ่มของเราดำเนินการสร้างเว็บโดยเลือกหัวข้อนี้

เข้ามาใช้

และเว็บไซด์นี่จะไม่สามารถมีขึ้นมาได้หากว่าขาด...


คุณครูอัศวิน...คุณครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

ที่ให้คำปรึกษาเรื่องการทำเว็บไซด์


คุณครูมิตราและคุณครูรุ่งอรุณ...คุณครูประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ให้

คำปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซด์แห่งนี้


และ...ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในเว็บไซด์แห่งนี้ค่ะ

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลทางเว็บไซด์จะสามารถเอื้อประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของทุกๆท่านอย่างเต็มที่

ขอบคุณค่ะ

 

Editor

 

:::BANNER::

 

free counters