3.แหล่งที่ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์อยู่ที่ใด?
โรงงานผลิตเอทานอล เพื่อผลิตทำน้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำหน่ายที่ปั๊มบางจาก และ ปตท. และขณะนี้ได้มีการผลิตเอทานอล ออกสู่ตลาดวันละ 125,000 ล้านลิตร ผสมในสัดส่วน 10% เพื่อเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 1,250,000 ล้านลิตรโดยได้วางเป้าหมาย 1 มกราคม 2550 ให้มีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ทั่วประเทศ และยกเลิกเบนซิน 95 โดยในปี 2548 เร่งขยายสถานีบริการจาก 730 แห่ง เป็น 4,000 แห่ง และส่งเสริมการใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้ได้ถึง 4 ล้านลิตร หรือประมาณร้อยละ 50 ของน้ำมันเบนซิน 95 และในปี 2551 ส่งเสริมให้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91 และ 95 ทั่วประเทศ โดยได้มีการปรับราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ให้มีส่วนต่างจากน้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 อยู่ที่ลิตรละ1.50 บาท จากเดิมที่มีส่วนต่างเพียง 75 สตางค์ต่อลิตรสำหรับรถยนต์ที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ควรเป็นรถยนต์ที่มีระบบ
เชื้อเพลิงแบบหัวฉีด