ตารางแสดงสมบัติบางประการของพลาสติกบางชนิด

ชนิดของพลาสติก

ประเภทของพลาสติก

สมบัติบางประการ

ตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์

สภาพการไหม้ไฟ

ข้อสังเกตอื่น

พอลิเอทิลีน

เทอร์มอพลาสติก

เปลวไฟสีน้ำเงินขอบเหลือง กลิ่นเหมือนพาราฟิน เปลวไฟไม่ดับเอง

เล็บขีดเป็นรอย ไม่ละลายในสารละลายทั่วไป ลอยน้ำ

ถุง ภาชนะ ฟิล์มถ่ายภาพ ของเล่นเด็ก ดอกไม้พลาสติก

พอลิโพรพิลีน

เทอร์มอพลาสติก

เปลวไฟสีน้ำเงินขอบเหลือง ควันขาว กลิ่นเหมือนพาราฟิน

ขีดด้วยเล็บไม่เป็นรอย ไม่แตก

โต๊ะ เก้าอี้ เชือก พรม บรรจุภัณฑ์อาหาร ชิ้นส่วนรถยนต์

พอลิสไตรีน

เทอร์มอพลาสติก

เปลวไฟสีเหลือง เขม่ามาก กลิ่นเหมือนก๊าซจุดตะเกียง

เปราะ ละลายได้ในคาร์บอนเตตระคลอไรด์ และโทลูอีน ลอยน้ำ

โฟม อุปกรณ์ไฟฟ้า เลนส์ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์กีฬา เครื่องมือสื่อสาร

พอลิวินิลคลอไรด์

เทอร์มอพลาสติก

ติดไฟยาก เปลวสีเหลืองขอบเขียว ควันขาว กลิ่นกรดเกลือ

อ่อนตัวได้คล้ายยาง ลอยน้ำ

กระดาษติดผนัง ภาชนะบรรจุสารเคมี รองเท้า กระเบื้องปูพื้น ฉนวนหุ้มสายไฟ ท่อพีวีซี

ไนลอน

เทอร์มอพลาสติก

เปลวไฟสีน้ำเงินขอบเหลือง กลิ่นคล้ายเขาสัตว์ติดไฟ

เหนียว ยืดหยุ่น ไม่แตก จมน้ำ

เครื่องนุ่งห่ม ถุงน่องสตรี พรม อวน แห

พอลิยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์

พลาสติกเทอร์มอเซต

ติดไฟยาก เปลวสีเหลืองอ่อน ขอบฟ้าแกมเขียว กลิ่นแอมโมเนีย

แตกร้าว จมน้ำ

เต้าเสียบไฟฟ้า วัสดุเชิงวิศวกรรม

อีพอกซี

พลาสติกเทอร์มอเซต

ติดไฟง่าย เปลวสีเหลือง ควันดำ กล่นคล้ายข้าวคั่ว

ไม่ละลายในสารไฮโดรคาร์บอนและน้ำ

กาว สี สารเคลือบผิวหน้าวัตถุ

พอลิเอสเทอร์

เทอร์มอพลาสติก

ติดไฟยาก เปลวสีเหลือง ควันกลิ่นฉุน

อ่อนตัว ยืดหยุ่น

เส้นใยผ้า

พลาสติกเทอร์มอเซต

ติดไฟยาก เปลวสีเหลือง ควันดำ กลิ่นฉุน

เปราะ หรือแข็งเหนียว

ตัวถังรถยนต์ ตัวถังเรือ ใช้บุภายในเครื่องบิน