ปิโตรเลียม
    หน้าแรก   ถ่านหิน   หินน้ำมัน   ปิโตรเลี่ยม   พอลิเมอร์   เส้นใย   ยาง   พลาสติก   ความก้าวหน้าฯ   ภาวะมลพิษฯ   แบบฝึกหัด   ผู้จัดทำ
 
     
     
     
  การสำรวจปิโตรเลียม ทำได้โดย  
  การสำรวจทางธรณีวิทยา   ด้วยการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแล้วจึงสำรวจธรณีวิทยา 
ด้วยการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแล้วจึงสำรวจธรณีวิทยาพื้นผิวโดยการเก็บตัวอย่างหิน
ศึกษาและ วิเคราะห์ลักษณะหิน ทำให้ทราบว่าจะมีโอกาสพบโครงสร้างและชนิดของหินที่เอื้อต่อ
การเก็บปิโตรเลียม            
 
     
 
ภาพถ่ายทางอากาศ
 
     
     
  การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ ด้วยการวัดค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กโลก บอกถึงขอบเขตความหนา ความกว้างใหญ่ของแอ่งและความลึกของชั้นหิน  
     
 
พีต
 
     
     
  การตรวจวัดความโน้มถ่วงของโลก เพื่อทราบชนิดของชั้นหินใต้ผิวโลกในระดับต่างๆ  
     
 

 ชนิดของชั้นหิน

 
     
     
     
 
<<  ก่อนหน้า    1    2    3    4    5    6    7   8   9   หน้าถัดไป  >>
 
     
     
    หน้าแรก   ถ่านหิน   หินน้ำมัน   ปิโตรเลี่ยม   พอลิเมอร์   เส้นใย   ยาง   พลาสติก   ความก้าวหน้าฯ   ภาวะมลพิษฯ   แบบฝึกหัด   ผู้จัดทำ