ปิโตรเลียม
    หน้าแรก   ถ่านหิน   หินน้ำมัน   ปิโตรเลี่ยม   พอลิเมอร์   เส้นใย   ยาง   พลาสติก   ความก้าวหน้าฯ   ภาวะมลพิษฯ   แบบฝึกหัด   ผู้จัดทำ
 
     
     
     
  การปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน  
 

กระบวนการแตกสลาย  คือ การทำให้สารประกอบโมเลกุลใหญ่แตกออกเป็นโมเลกุลเล็ก โดยใช้                                       ความร้อนสูงและมีตัวเร่งปฏิกิริยา

 
     
 
กระบวนการแตกสลาย
 
     
     
 

กระบวนการรีฟอร์มมิง คือ การเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบโซ่ตรงเป็นไอโซเมอร์
แบบโซ่กิ่งหรือการเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบวงให้เป็นสารอะโรมาติกโดยใช้ความร้อนสูง
และตัวเร่งปฏิกิริยา

 
     
 
รีฟอร์มมิง
 
     
     
     
 
<<  ก่อนหน้า    1    2    3    4    5    6    7   8   9   หน้าถัดไป  >>
 
     
     
    หน้าแรก   ถ่านหิน   หินน้ำมัน   ปิโตรเลี่ยม   พอลิเมอร์   เส้นใย   ยาง   พลาสติก   ความก้าวหน้าฯ   ภาวะมลพิษฯ   แบบฝึกหัด   ผู้จัดทำ