ปิโตรเลียม
    หน้าแรก   ถ่านหิน   หินน้ำมัน   ปิโตรเลี่ยม   พอลิเมอร์   เส้นใย   ยาง   พลาสติก   ความก้าวหน้าฯ   ภาวะมลพิษฯ   แบบฝึกหัด   ผู้จัดทำ
 
     
     
     
 

การแยกแก็สธรรมชาติ

 
     
 

1. การกำจัดสารปรอท เพื่อป้องกันการผุกร่อนของท่อ
2. หน่วยกำจัดแก็ส ไฮโดรเจนไดซัลไฟด์ และ คาร์บอนไดออกไซด์

3. หน่วยกำจัดความชื้น  โดยการกรองผ่านสารที่มีรูพรุนสูงและสามารถดูดซับน้ำออกจากแก็สได้

4. เพิ่มความดันและอุณหภูมิ  เพื่อให้แก็สเปลี่ยนเป็นของเหลวและส่งไปยังหอกลั่น

5. กลั่นแยกแก็ส  โดยเพิ่มอุณหภูมิจะได้แก็สดังนี้

                                มีเทน ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
                                อีเทน  โพรเพน
                                แก็สปิโตเลียมเหลว ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน
                                แก็สโซลีนธรรมชาติ

                               
 
     
 
กลั่นแยกแก๊ส
 
     
     
  ปิโตรเคมีภัณฑ์  
 

1. อุตสาหกรรมปิโตเคมีขั้นต้น  เป็นอุตสาหกรมมผลิตโมเลกุลเล็ก เรียกว่า “Monomer”
2. อุตสาหกรรมปิโตเคมีต่อเนื่อง  เป็นการนำ monomer จากขั้นต้นมาผลิตสาร polymer ซึ่งมีโมเลกุลใหญ่ขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ และผงซักฟอก

 
     
     
  ที่มา  
 

http://www.thaiengineering.com/webboard/image/1196680282semi_submersible2.jpg

 
 

http://www.damrong.ac.th/krukay/lesson3/images/lesson3_data3_056.jpg

 
 

http://www.azizstan.ac.th/th/images/stories/school/azizmap.jpg

 
 

http://www.kruprakruang.com/krupra/article/110909/A8193972-9.jpg

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_O1yo1FUDgSM/StNG2PVvn1I/AAAAAAAAAGs/YYsVVWo1K-o/s320/X8230736-6.jpg

 
 

http://61.19.145.8/student/m5year2006-2/504/group02/ex2.JPG

 
 

http://postto.me/iq/q5005.jpg

 
 

http://61.19.145.8/student/m5year2006-2/508/group09/rooms.html

 
 

http://www.vcharkarn.com/uploads/116/116710.jpg

 
 

http://www.lks.ac.th/student/kroo_su/chem15/PITOR_clip_image010.jpg

 
 

http://www.lks.ac.th/student/kroo_su/chem15/PITOR_clip_image012.jpg

 
 

http://www.lks.ac.th/student/kroo_su/chem15/PITOR_clip_image013.jpg

 
 

http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/02/e0b899e0b989e0b8b3e0b8a1e0b8b1e0b899.jpg

 
 

http://www.tnews.co.th/html/picture/tnews_1255849194_3296.jpg

 
 

http://students.umf.maine.edu/~coolbrbt/biodiesel.jpg

 
 

http://p_genuineshop.tarad.com/shop/p/p_genuineshop/img-lib/spd_20090922110018_b.jpg

 
 

http://mschool.ac.th/Rung%20Arun/Energy/gas_industry.jpg

 
  http://www.ist.cmu.ac.th/riseat/teenet/sci/fossil01.php  
     
     
     
 
<<  ก่อนหน้า    1    2    3    4    5    6    7   8   9
 
     
     
    หน้าแรก   ถ่านหิน   หินน้ำมัน   ปิโตรเลี่ยม   พอลิเมอร์   เส้นใย   ยาง   พลาสติก   ความก้าวหน้าฯ   ภาวะมลพิษฯ   แบบฝึกหัด   ผู้จัดทำ