ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์
    หน้าแรก   ถ่านหิน   หินน้ำมัน   ปิโตรเลี่ยม   พอลิเมอร์   เส้นใย   ยาง   พลาสติก   ความก้าวหน้าฯ   ภาวะมลพิษฯ   แบบฝึกหัด   ผู้จัดทำ
 
     
     
     
 

5. CFC ใช้ทำความเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศใช้เวลานานมากในการสลายตัวและยังเป็นสาร
    ที่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก

 
     
 
โอโซนตู้เย็น
 
     
     
  มลพิษทางน้ำ  
 

         การบอกคุณภาพน้ำ

         1. DO    คือปริมาณออกซิเจนในน้ำ ควรมีไม่น้อยกว่า 3 กรัม/ลิตร

         2. BOD  คือปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ

         3. COD  คือปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ

 
     
 

1. น้ำมัน  เป็นฟิลม์กันไม่ให้ออกซิเจนละลายลงไปในน้ำ ทำให้ขาดออกซิเจน

 
     
 
น้ำมัน
 
     
     
     
 
<<  ก่อนหน้า       2    3    4    หน้าถัดไป  >>
 
     
     
    หน้าแรก   ถ่านหิน   หินน้ำมัน   ปิโตรเลี่ยม   พอลิเมอร์   เส้นใย   ยาง   พลาสติก   ความก้าวหน้าฯ   ภาวะมลพิษฯ   แบบฝึกหัด   ผู้จัดทำ