กฎข้อที่ 2 ของเมนเดล (Mendel’s Law of Independent Assortment)

Law of independent assortment

Law of independent assortment

ที่มา science.rbru.ac.th/~winp/images/4032401_gen/03mendelian.pdf

มีใจความว่า  “ ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์  จะมีการรวมกลุ่มของหน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม (ยีนเดียวของทุกยีน) ซึ่งการรวมกลุ่มนี้เกิดขึ้นอย่างอิสระ ”

กฎการรวมตัวกันอย่างอิสระของยีน

ยีนที่อยู่บนโครโมโซมคู่เดียวกัน หรืออยู่บนโครโมโซมต่างคู่กัน เมื่อแยกออกจากกัน ในขณะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตามกฎข้อ 1 นั้น จะมารวมกันอีกครั้งหนึ่งในขณะที่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น และการรวมตัวกันใหม่นี้จะเป็นไปอย่างอิสระโดยสามารถไปรวมกับจีนใดก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องกลับไปรวมกับคู่เดิมของตน

วิธีการหาเซลล์สืบพันธุ์

 1. การเข้าตาราง

  ตัวอย่างการหาเซลสืบพันธุ์โดยใช้ตาราง

  ตัวอย่างการหาเซลสืบพันธุ์โดยใช้ตาราง

  ที่มา science.rbru.ac.th/~winp/images/4032401_gen/03mendelian.pdf

 2. การต่อกิ่ง

  จงหาอัตราส่วนจีโนไทปและฟีโนไทปของลูกผสม F2 ที่เกิดจากถั่วลนเตา รุ่น F1 ที่มีลักษณะเมล็ดเรียบสีเหลือง ให้ S = เมล็ดเรียบ, s = เมล็ดย่น, Y = สีเหลือง, y = สีเขียว

  หากภาพไม่ชัด ให้คลิ๊กที่ภาพ

  หากภาพไม่ชัด ให้คลิ๊กที่ภาพ

  นำอัตราส่วนจีโนไทป์ของจีนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวตั้ง

  นำจีโนไทป์ของอีกฝ่ายหนึ่งมาต่อกิ่งหรือแขนทีละตัวจน
  ครบทุกตัว

  หากภาพไม่ชัด ให้คลิ๊กที่ภาพ

  หากภาพไม่ชัด ให้คลิ๊กที่ภาพ

  อัตราส่วนฟีโนไทป์ของจีน
  3/4 เมล็ดเรียบ : 1/4 เมล็ดย่น 3/4 สีเหลือง :1/4 สีเขียว

  (นำอัตราส่วนมาคูณกัน)

  (นำอัตราส่วนมาคูณกัน)

  อัตราส่วนฟีโนไทป์ของลูก = เมล็ดเรียบสีเหลือง : เมล็ดเรียบสี
  เขียว : เมล็ดย่นสีเหลือง : เมล็ดย่นสีเขียว
  = 9/16 : 3/16 : 3/16 : 1/16
  = 9 : 3 : 3 : 1

อ้างอิง