การทำอิ๊กซี่

IntraCytoplasmic Sperm Injection หรือ ICSI

เป็นวิธีการคัดเชื้ออสุจิที่แข็งแรง สมบูรณ์เพียงตัวเดียวเพื่อฉีดเข้าไปใน ไข่โดยตรง  จะใช้ในกรณีที่เด็กหลอดแก้วธรรมดาไม่ประสบความสำเร็จ วิธีการนี้จะมีความสำเร็จในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งประมาณร้อยละ 25-30

ICSI

แพทย์จะใช้วิธีการนี้ในกรณีที่

ฝ่ายชาย มีเชื้ออสุจิผิดปกติอย่างมาก

ฝ่ายหญิง ที่มีรังไข่ผิดปกติ ไม่มีการตกไข่  และไข่กับอสุจิไม่สามารถปฏิสนธิกันเองได้

หมายเหตุ ปัจจุบันนี้แพทย์มักไม่ทำกิฟท์  (GIFT) และซิฟท์ (ZIFT )

หลักเกณฑ์หรือข้อบ่งชี้ ที่จะใช้รักษาด้วยวิธีนี้คือ

 1. “เชื้ออสุจิ” มีความผิดปกติอย่างมาก ได้แก่
  1.1 จำนวน “ตัวอสุจิ” ที่ว่าหรือเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างปกติได้มีน้อยกว่า 500,000 ตัว ในน้ำอสุจิที่หลั่งออกมาแต่ละครั้ง
  1.2 จำนวน “ตัวอสุจิ” ที่ได้จากการตรวจมีน้อยกว่า 2 ล้านตัว ต่อมิลลิลิตร
  1.3 การเคลื่อนไหวของ “เชื้ออสุจิ” ไม่มีเลย
  1.4 รูปร่างของ “ตัวอสุจิ” ผิดปกติทั้งหมด
 2. มีความผิดปกติเรื่องภูมิต้านทาน เช่น มีภาวะภูมิต้านทานต่อต้าน “ตัวอสุจิ”
 3. มีโรคที่เป็นปัญหาทำให้ “เชื้ออสุจิ” ไม่เคลื่อนไหวไปข้างหน้าเนื่องจากมีความผิดปกติที่ส่วนหาง
 4. ภาวะผิดปกติที่มีการหลั่งของ “น้ำอสุจิ” แล้ว “เชื้ออสุจิ” ไหลย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
 5. เคยรักษาด้วยวิธีการทำ “เด็กหลอดแก้ว” (Conventional IVF) หรือทำ “เด็กหลอดแก้ว” ร่วมกับ “PZD” หรือ “SUZI” มาก่อนแล้วไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นจากสถาบันใดก็ตาม

ขั้นตอนการทำ “อิ๊กซี่”

 1. การคัดเลือก คู่สามีภรรยาที่จะมารักษาต้องมี “ข้อบ่งชี้” ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นจึงจะคุ้มค่ากับการทำ
 2. การกระตุ้น “ไข่” โดยใช้ฮอร์โมนหรือยาฉีดกระตุ้นเพื่อให้ได้ “ไข่” หลายๆ ใบ เราต้องติดตามดูการเจริญเติบโตของ “ไข่” เป็นระยะๆ ด้วยการดูอัลตราซาวนด์และเจาะเลือดตรวจฮอร์โมนที่ “ไข่” สร้างขึ้นเมื่อได้ไข่ที่มีขนาดเหมาะสมและฮอร์โมนอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะ เราจะกระตุ้นให้ “ไข่” เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติภายในครั้งสุดท้ายเพื่อให้เหมาะแก่การปฏิสนธิ แล้วจึงเจาะเก็บ “ไข่” ที่สุกเหล่านั้นออกมา
 3. การเก็บ “ไข่” ใช้เข็มยาวที่ทำขึ้นโดยเฉพาะเจาะผ่านผนังช่องคลอด โดยมีอัลตราซาวนด์ช่วยชี้นำการเจาะ “ไข่” ผ่านทางผนังช่องคลอดนี้ทำให้ได้ “ไข่” จำนวนมากถึงร้อยละ 90 ของทั้งหมด
 4. การคัดเลือก “ไข่” “ไข่” ที่จะนำมาใช้ในขบวนการนี้ต้องเป็น “ไข่” ที่สุกเต็มที่เท่านั้น สำหรับ “ไข่” ที่ยังสุกไม่เต็มที่จำเป็นต้องเลี้ยงในตู้อบต่อไปจนกว่าจะสุก แล้วจึงนำมาทำ แต่ “ไข่” ที่สุกช้าเหล่านี้มักนำมาทำ “อิ๊กซี่” ไม่ค่อยได้ผล
 5. การเตรียม “เชื้ออสุจิ” “เชื้ออสุจิ” ที่นำมาใช้ในการทำ “อิ๊กซี่” แม้จะมีน้อยแต่ต้อผ่านกระบวนการ “คัดเชื้อ” ก่อน เพื่อให้ได้ “ตัวอสุจิ” ที่มีคุณสมบัติพร้อมจะปฏิสนธิได้เลยทันที
 6. การเจาะ “ไข่” ใส่ “ตัวอสุจิ” “ไข่” ที่สุกเต็มที่จะถูกนำมาเจาะใส่ “ตัวอสุจิ” ภายใน 4 ชั่วโมงภายหลังจากที่เก็บ “ไข่” ได้สำหรับ “ไข่” ที่ยังสุกไม่เต็มที่จะต้องรอประมาณ 4-8 ชั่วโมง ถ้า “ไข่” สุกขึ้นมาก็สามารถนำมาเจาะใส่ “ตัวอสุจิ” ได้ “ไข่” ที่ถูกเจาะใส่ “ตัวอสุจิ” จะต้องเลี้ยงต่อในตู้อบอุณหภูมิ 37 องศาเซ็นติเกรดเป็นเวลา 16-18 ชั่วโมง จึงจะมาดูว่ามีการปฏิสนธิเป็น “ตัวอ่อน” เกิดขึ้นหรือเปล่าหากมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นก็ต้องมาพิจารณาดูว่า จะนำกลับเข้าสู่ร่างกายสตรีทางปากมดลูกหรือปีกมดลูก
 7. การนำ “ตัวอ่อน” กลับเข้าสู่ร่างกายสตรี ถ้านำกลับเข้าสู่ร่างกายสตรีทางปีกมดลูกเราจะใช้ “ตัวอ่อน” อายุประมาณ 16-18 ชั่วโมง แต่ถ้านำกลับเข้าสู่ร่างกายทางปากมดลูกเราจะใช้ “ตัวอ่อน” อายุประมาณ 42-44 ชั่วโมง (หลังเจาะใส่ “ตัวอสุจิ”)

อ้างอิง