แบบทดสอบเรื่อง ดวงดาว และอวกาศ
จำนวน 15 ข้อ
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)ทฤษฎีใดที่ใช้อธิบายการเกิดเอกภพ
    สัญญาณภาพผ่านดาวเทียม
    Steady - state
    บิกแบง
    ทฤษฎีขยายตัว


ข้อที่ 2)เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก วัตถุนั้นจะมีสภาพเช่นไร
    วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด
    มวลของวัตถุจะมีค่าต่ำสุด
    วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งคงที่
    วัตถุนั้นมีน้ำหนักเท่ากับศูนย์
ข้อที่ 3)ทางช้างเผือกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นลายพาดสีขาวสว่างบนท้องฟ้าในเดือนมืดสนิทคืออะไร
    ฝุ่นธุลีในระบบสุริยะ
    ดวงดาวที่อยู่นอกระบบกาแล็กซี ซึ่งอยู่ไกลมากจนมองแยกออกเป็นดวงๆไม่ออก
    เนบิวลาชนิดหนึ่ง
    ดวงดาวที่อยู่ในระบบกาแล็กซีของเรา


ข้อที่ 4)เนื้อสารที่เกิดขึ้นขณะเกิดบิกแบงคือ
    มวลของสารไฮโดรเจนและฮีเลียม
    ไม่มีข้อถูก
    โฟตอน
    ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวทริโน และโฟตอน


ข้อที่ 5)ลักษณะและสมบัติของหลุมดำ คือข้อใด
    มีมวลต่ำอยู่รอบนอกของกาแล็กซี
    มีมวลต่ำอยู่ ณ ศูนย์กลางของกาแล็กซี
    ไม่มีข้อถูก
    มีมวลมหาศาลอยู่ ณ ศูนย์กลางของกาแล็กซี


ข้อที่ 6)ข้อใดเรียงลำดับจากระบบใหญ่ไปสู่ระบบเล็กตามลำดับอย่างถูกต้อง
    กลุ่มดาว เอกภพ ดาราจักร แนวทางช้างเผือก
    เอกภพ ดาราจักร แนวทางช้างเผือก กลุ่มดาว
    ดาราจักร แนวทางช้างเผือก กลุ่มดาว เอกภพ
    แนวทางช้างเผือก กลุ่มดาว เอกภพ ดาราจักร


ข้อที่ 7)พลังงานบนดวงอาทิตย์เกิดจากการหลอมเหลวของแก๊สชนิดใด
    ฮีเลียม
    ออกซิเจน
    ไฮโดรเจน
    ไนโตรเจน


ข้อที่ 8)การที่ดาวฤกษ์ปรากฏเป็นแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าเพราะ
    เกิดจากปฏิกิริยาภายในดาวฤกษ์
    เกิดจากดาวฤกษ์สามารถกระพริบแสงได้ในตัวเอง
    เกิดจากอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าบนดวงดาว
    เกิดจากการผันผวนของบรรยากาศโลก ทำให้แสงเกิดการหักเหตลอดเวลา


ข้อที่ 9)การระเบิดของซูเปอร์โนวาทำให้เกิด
    ธาตุที่หนักกว่าธาตุเหล็ก
    ดาวนิวตรอน
    หลุมดำ
    ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 10)คำกล่าวในข้อใดถูก
    ดวงอาทิตย์จบลงด้วยการไม่ระเบิด
    ถูกทุกข้อ
    วาระสุดท้ายของดาวฤกษ์มวลสารมากกว่าดวงอาทิตย์มากๆจะเป็นหลุมดำ
    ดาวแคระขาวเกิดจากดวงอาทิตย์กำลังจะหมดสภาพ


ข้อที่ 11)นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอายุของระบบสุริยะมีค่าประมาณกี่ปี

    ลอราเซีย
    แพนเจีย
    กอนด์วานาแลน
    ทีทีส


ข้อที่ 12)ข้อใดไม่เป็นผลเนื่องจากบรรยากาศบนดาวศุกร์ประกอบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่
    อุณหภูมิสูง
    ความดันสูง
    ปรากฎการณ์เรือนกระจก
    มีน้ำเป็นจำนวนมาก


   ข้อที่ 13)แสงเหนือ แสงใต้เกิดจากอะไร
    อนุภาคของลมสุริยะชนกับสนามแม่เหล็กโลก
    รังสีอัตราไวโอเลตชนกับอะตอมของแก๊สในบรรยากาศของโลก
    รังสีอัตราไวโอเลตที่แผ่จากดวงอาทิตย์ชนกับสนามแม่เหล็กโลก
    อนุภาคของลมสุริยะชนกับอะตอมของแก๊สในบรรยากาศของโลก


  ข้อที่ 14)บนดาวอังคารควรมีลมพัดหรือไม่เพราะเหตุใด
    ควรมี เพราะบริเวณต่างๆได้รับแสงอาทิตย์แตกต่างกัน
    ไม่ควรมี เพราะบริเวณส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง
    ไม่ควรมี เพราะบรรยากาศเบาบางมาก
    ควรมี เพราะบรรยากาศประกอบด้วยแก๊สต่างๆคล้ายกันบนโลก


 ข้อที่ 15)ความเร็วที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนววิถีโค้งรอบโลกโดยไม่ตกลงสู่พื้นโลกเรียกว่า
    ความเร็วโคจรรอบโลก
    ความเร็วหลุดพ้น
    ความเร็วสุดท้าย
    ความเร็วเริ่มต้น

<<< หน้าหลัก | วัตถุประสงค์ | แหล่งอ้างอิง | ผู้จัดทำ |แบบทดสอบ>>>