การเกิดภูเขาไฟ


          เกิดจากหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกถูกแรงดันอัดให้แทรกรอยแตกขึ้นสู่ผิวโลก โดยมีแรงปะทุหรือแรงระเบิดเกิดขึ้น
สิ่งที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟเมื่อภูเขาไฟระเบิดก็คือ หินหนืด ไอน้ำ ฝุ่นละออง เศษหินและแก๊สต่างๆ โดยจะพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟ (หินหนืดถ้าถูกพุ่งออกมาจากบนพื้นผิวโลกเรียกว่า ลาวา แต่ถ้ายังอยู่ใต้ผิวโลกเรียกว่า แมกมา)

          บริเวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟ แนวรอยต่อระหว่างเพลตจะเป็นบริเวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟได้มากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณที่มีการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก ใต้พื้นมหาสมุทรลงไปสู่บริเวณใต้เปลือกโลกที่เป็นส่วนของทวีป เพราะเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกที่มุดตัวลงไปจะถูกหลอมกลายเป็นหินหนืด จึงแทรกตัวขึ้นมาบริเวณผิวโลกได้ง่ายกว่าบริเวณอื่น บริเวณที่อยู่ห่างจากรอยต่อระหว่างเปลือกโลก ก็อาจเกิดภูเขาไฟได้เช่นกัน ซึ่งเกิดขึ้นโดยกระบวนการที่หินหนืดถูกดันขึ้นมาตามรอยแยกในชั้นหิน

ประเภทของภูเขาไฟ
1. ภูเขาไฟแบบกรวยสูง (Steep cone)
     · เกิดจากลาวาที่มีความเป็นกรด หรือ Acid lava cone
     · รูปกรวยคว่ำของภูเขาไฟเกิดจากการทับถมของลาวาที่เป็นกรด เพราะประกอบด้วยธาตุซิลิกอนมากกว่าธาตุอื่นๆ
     · ลาวามีความข้นและเหนียว จึงไหลและเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ แต่จะแข็งตัวเร็ว ทำให้ไหล่เขาชันมาก
    
     · ภูเขาไฟแบบนี้จะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง

2. ภูเขาไฟแบบโล่ (Shield Volcano)
     · เกิดจากลาวาที่มีความเป็นเบส (Basic lava volcano) เพราะประกอบด้วยแร่เหล็กและแมกนีเซียม
     · ลาวามีลักษณะเหลว ไหลได้เร็วและแข็งตัวช้า
     · การระเบิดไม่รุนแรง จะมีเถ้าถ่านและเศษหินก้อนเล็ก และควันพ่นออกมาบริเวณปากปล่อง

3. ภูเขาไฟแบบกรวยกรวด (Ash and cinder cone)

     มีลักษณะเป็นกรวยสูงขึ้น ฐานแคบ เป็นภูเขาไฟที่มีการระเบิดรุนแรงที่สุด

4. แบบสลับชั้น (Composite cone)
    -  เป็นภูเขาที่มีรูปร่างสมมาตร (Symmetry)
    -  กรวยของภูเขาไฟมีหลายชั้น บางชั้นประกอบด้วยลาวา และเถ้าถ่านสลับกันไป
    -  ถ้ามีการระเบิดรุนแรงจะมีลาวาไหลออกมาจากด้สนข้างของไหล่เขา 
    -  เป็นภูเขาไฟที่มีปล่องขนาดใหญ่ และมีแอ่งปากปล่อง (Crater) ขนาดใหญ่ด้วย

ประโยชน์ของการเกิดภูเขาไฟ
      1.แผ่นดินขยายกว้างขึ้นหรือสูงขึ้น
      2.เกิดเกาะใหม่ภายหลังที่เกิดการปะทุใต้ทะเล
      3.ดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆ
      4.เป็นแหล่งเกิดน้ำพุร้อน

โทษของการเกิดภูเขาไฟ
     1.เมื่อภูเขาไฟระเบิดจะมีเขม่าควันและก๊าซบางชนิดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้
     2.การปะทุของภูเขาไฟอาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้
     3.ชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงเป็นอันตราย
     4.สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัด

ภูเขาไฟในประเทศไทย
     - ภูเขาไฟดอยผาคอกจำป่าแดด และปล่องภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟู จังหวัดลำปาง
     - ภูพระอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
     - ภูเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
    


ภาพแสดง มหาภัยพิบัติจากดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางชนโลก
ที่มา : http://www.siamvolunteer.com/autopagev4/spaw2/uploads/images/artsmen-dot-net_ans4356_50455045.jpg

          มีมหาภัยพิบัติทางธรรมชาติใดอีกบ้างที่มีอำนาจทำลายล้างสิ่งมีชีวิตบนโลกมากกว่าคลื่นยักษ์สึนามิและอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต? คำตอบก็คือ มี
นักวิทยาศาสตร์บอกว่า มันคือ มหาภัยพิบัติจากดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางชนโลก การระเบิดของรังสีแกมมาซึ่งเกิดจากการระเบิดของดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ และการระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟที่เรียกกันว่า Super Volcano


          เมื่อ 65 ล้านปีก่อน ดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่พุ่งชนโลกบริเวณแหลมยูคาตัน เม็กซิโก ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ ส่วนการระเบิดรังสีแกมมานั้นยังคงเป็นเพียงทฤษฎีที่ยังหาหลักฐานมารองรับไม่ได้ และการระเบิดของซุปเปอร์โวลเคโนนั้นเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว นับตั้งแต่ยุคเพอร์เมียน-ไทรแอสสิก ยุค "การล้มตายครั้งยิ่งใหญ่" เมื่อ 251 ล้านปีก่อน จนถึงครั้งสุดท้ายที่ "โทบา" ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อประมาณ 74,000 ปีที่ผ่านมาภาพแสดง การระเบิดของภูเขาไฟเอ็ตนา บนเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี
ที่มา : http://www.siamvolunteer.com/autopagev4/spaw2/uploads/images/artsmen-dot-net_ans4357_53395339.jpg

 


ก่อนหน้า | หน้าหลัก | ถัดไป

Top