:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ธรณีภาค ธรณีประวัติค่ะ::  


          แผ่นธรณีภาคแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ แผ่นทวีป และแผ่นมหาสมุทร แผ่นธรณีภาคเหล่านี้มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา นักวิทยาศาสตร์และนักธรณีวิทยาได้ศึกษารอบต่อของแผ่นธรณีภาคอย่างละเอียด และสามารถสรุปลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคได้ดังนี้

          1. ขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน

          2. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนเข้าหากัน

          3. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน


ภาพแสดง การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค
ที่มา : http://www.chaiyatos.com/geol20.jpg

          1. ขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกันภาพแสดง ขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน
ที่มา : http://www.bantan.ac.th/blog/wp-content/uploads/2009/06/00.gif

          เป็นแนวขอบของแผ่นธรณีภาคที่แยกออกจากกัน เนื่องจากการดันตัวของแมกมาในชั้นธรณีภาค ทำให้เกิดรอยแตกในชั้นหินแข็ง จนแมกมาสามารถถ่ายโอนความร้อนสู่ชั้นเปลือกโลกได้ อุณหภูมิและความดันของแมกมาจึงลดลงเป็นผลให้เปลือกโลกตอนบนทรุดตัวกลายเป็นหุบเขาทรุด ปรากฏเป็นเทือกเขากลางมหาสมุทร

          2. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนเข้าหากัน


ภาพแสดง ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนเข้าหากัน
ที่มา : http://kunkrupreeda.exteen.com/images/plat1.jpg

         

 

 

หน้าหลัก | ถัดไป

Top

   
   
     
 
| หน้าหลัก | | แผ่นธรณีภาค | | การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค | | หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค | | อายุทางธรณีวิทยา |
| ซากดึกดำบรรพ์ | | การลำดับชั้นหิน | | เกร็ดความรู้ | | แบบทดสอบ | | แหล่งอ้างอิง | | คณะผู้จัดทำ |