|หน้าหลัก|วิทยาศาสตร์คือ|นักวิทยาศาสตร์|ผู้จัดทำ|

 

คลิกกลับหน้า  บัักวิทยาศาสตร์

ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์
 
Mendel(เมนเดล)

ในศตวรรษที่กำลังจะผ่านไปนี้ โลกยอมรับว่าวิทยาการด้านพันธุศาสตร์คือ ความก้าวหน้าทางชีววิทยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่คงมีคนหลายคนประหลาดใจ หากผมจะบอกคุณว่ามีคนไม่มากนักที่รู้ประวัติความเป็นมาของนักวิทยาศาสตร์ผู้ให้กำเนิดศาสตร์ด้านนี้
ทุกวันนี้โลกรู้จัก Gregor Johann Mendel
ในฐานะนักบวชนิกาย Augustine เชื้อชาติออสเตรียว่าเป็นผู้พบกฎของพันธุกรรม แต่กว่า Mendel จะได้รับการยกย่องและยอมรับ เขาก็ได้เสียชีวิตไปนานร่วม 100 ปี

ผู้จัดทำ
น.ส.สุจิรา  เสนาะคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
E_mail:sujirasnokham7946@hotmail.com
โรงเรียน ปิยะบุตร์ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Tell:036629471,0807860345