ภูมิอากาศเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ Climate of South west asia

เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีพื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งเป็นทะเลทรายและกึ่งทะเลทราย เพราะตั้งอยู่ในเขตที่ลมสงบ ไม่มีลมพัดเอาความชื้นจากทะเลสู่แผ่นดิน และมีที่ราบสูงและเทือกเขาปิดล้อมเกือบทุกด้าน จึงขวางกั้นทิศทางลมจากทะเล โดยแบ่งออกเป็น 3 เขต
1. เขตอากาศแบบทะเลทราย ได้แก่ ทะเลทรายอาหรับ ทะเลทรายอิหร่านในอิหร่านและอัฟกานิสถาน
2. เขตอากาศแบบกึ่งทะเลทราย ได้แก่ บริเวณรอบๆ ทะเลทราย และที่ราบสูงอนาโตเลีย
3. เขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนีย ชายฝั่งทะเลสาบแคสเปียน ที่ราบลุ่มแม่น้ำไทริส-ยูเฟรตีส