รัฐสุลต่านโอมาน
(The Sultanate of Oman)

ประมุขของรัฐ H.M. Sultan Qaboos Bin Said (พระราชสมภพเมื่อวันที่ 18 พ.ย. คศ.1942)

ที่ตั้งและพื้นท
ื่ โอมานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรอาระเบีย อยู่ติดกับ
ทะเลอาหรับและอ่าวโอมาน และใกล้ช่องแคบ Hormuz ซึ่งเป็นทางเข้าสู่อ่าวเปอร์เซีย โอมานมีเนื้อที่ประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและภูเขา
เมืองหลวง มัสกัต (Muscat)
เมืองสำคัญ Matrah, Ruwi, Nizwa, Salalah, Sohar
พลเมือง ประมาณ 2,533,389 คน (2000) ส่วนใหญ่เป็นชาวอาหรับ
(ร้อยละ 88) และคนเชื้อชาติอิหร่านและอินเดีย
ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกาย Ibadhi และนิกาย
ซุนหนี่ ส่วนนิกายชีอะห์มีประมาณร้อยละ 7
ภาษาราชการ อาหรับ
สกุลเงิน ริยัล (Omani Rial)
1 เหรียญสรอ.= .38 ริยัล (2000)
ระบบเศรษฐกิจ โอมานมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี การค้าส่วนใหญ่ดำเนินการโดยเอกชน

หนี้ต่างประเทศ 4.7 พันล้านเหรียญสรอ. หรือร้อยละ 27 ของ GDP (2000)
เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ 592 ล้านเหรียญสรอ. (1999)
ผลิตผลหลักทางการเกษตร ใบยาสูบ กล้วย หัวหอม อินทผลัม มะนาวการเกษตร
อุตสาหกรรมหลัก การกลั่นน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี ปุ๋ย การผลิตอาหาร ประมง ปริมาณน้ำมันสำรอง 5.5 พันล้านบาร์เรล (2000) คาดว่าจะใช้ได้อีกประมาณ 18-20 ปี
ความสามารถในการผลิตน้ำมัน วันละ 910,000 บาร์เรล (2000)
ปริมาณก๊าซสำรอง 18.15 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต (2000)
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมัน หินอ่อน สังกะสี เหล็ก Asbestos ทองแดง เหล็ก เงินและทองคำ
สินค้าออก น้ำมัน ปลา เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ
สินค้าเข้า อุปกรณ์เครื่องจักรและการขนส่ง อาหาร เป็นต้น
ประเทศคู่ค้าสำคัญ ญี่ปุ่น จีน ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อินเดีย ออสเตรเลีย
ประวัติศาสตร์

ระบบการเมือง
โอมานมีระบบการปกครองแบบราชาธิปไตย โดยสุลต่านแห่งรัฐมีอำนาจสูงสุดในทุกด้าน

ธงชาติ