หน้าหลัก

พระพุทธประวัติ
หัวใจพรเจ้าสิบชาติ
ผู้จัดทำ
อ้างอิง
   

หัวใจพระเจ้าสิบชาติ ทศชาติ ทศบารมี
เต เตมียชาดก เนกขัมมบารมี
ช มหาชนกชาดก วิริยบารมี
สุ สุวรรณสามชาดก เมตตาบารมี
เน เนมิราชชาดก อธิษฐานบารมี
ม มโหสถชาดก ปัญญาบารมี
ภู ภูริทัตชาดก ศีลบารมี
จ จันทกุมารชาดก ขันติบารมี
นา นารทชาดก อุเบกขาบารมี
วิ วิทุรชาดก สัจบารมี
เว เวสสันดรชาดก ทานบารมี


เวสสันดรชาดกเป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ เป็นพระชาติที่ทรงบำเพ็ญบารมีครบ 10 ประการ และทรงบำเพ็ญปรมัตถบารมี หรือบารมีสูงสุด คือ "บุตรทารทานบารมี" จึงเรียกพระชาตินี้ว่า มหาชาติค่ะ เป็นเรื่องยาวที่สุด ถึง 1000 คาถา