03 บริเวณรอบๆ เกาะรัตนโกสินทร์ !!!!!

 

รอบเกาะรัตนโกสินทร์

สถานที่สำคัญบริเวณรอบๆเกาะรัตนโกสิทร์

ร้านอาหาร และเครื่องดื่มบริเวณรอบๆเกาะรัตนโกสิทร์!!

 

002...สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร...*

พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม*

 

02