ธุรกิจโรงแรม

ไอคอนของ IDevice การใช้คอมพิวเตอร์กับธุรกิจโรงแรม

3. การใช้คอมพิวเตอร์กับธุรกิจโรงแรม
            คอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารธุรกิจการโรงแรม โดยการติดตั้งเครื่องพ่วง หรือ เทอร์มินอล (Terminal) สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลไว้ยังจุดต่างๆ
ของโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับ , บาร์ , ภัตตาคาร ในโรงแรม , แผนกบริการจองห้องพักออนไลน์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น