ระบบคอมพิวเตอร์  ( Computer  System)
            ในการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแล้วให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามความต้องการของผู้ใช้งานนั้น  ย่อมต้องมีองค์ประกอบที่เรียกว่า ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภททำงานร่วมกัน โดยมีคำสั่งหรือที่เรียกว่าโปรแกรมเป็นตัวสั่งการให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้ตามที่มนุษย์ต้องการ ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงระบบคอมพิวเตอร์สิ่งสำคัญของระบบจึงได้แก่ ฮาร์ดแวร์(hardware) ซอฟต์แวร์(software) และบุคลากร(Peopleware) นั่นคือ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

               • ฮาร์ดแวร์(hardware)
               • ซอฟต์แวร์(software)
               • บุคลากร(Peopleware)

 
 
ที่มา :  หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด         
       : หนังสือคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 201-0001 สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์ จำกัด
       :  http://www.thaiwbi.com/course/ICT/Techno.htm
Created by : Srinakarindra the princess mother school, roi-et
best preview 1024 x 768 pixels