ปุ่มเครื่องมือใน My Computer
         กลุ่มของปุ่มเครื่องมือต่าง ๆ ที่อยู่บน  My  Computer  จะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำงานต่าง ๆ แทนคำสั่งบางคำสั่งบนเมนูบาร์  การใช้ปุ่มเครื่องมือสามารถใช้เมาส์คลิกเลือกทำงานได้ทันที  สามารถควบคุมให้แสดงปุ่มเครื่องมือได้  เลือกคำสั่ง  Tools Bar  จากเมนู  View

         ปุ่มเครื่องมือที่น่าสนใจได้แก่

Cut

Copy

Paste

Undo
Delete
Properties
View
 
 
 
ที่มา  :  หนังสือคอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ 2001-0001 สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์ จจำกัด


Created by : Srinakarintra the princess mother school, roi-et
best preview 1024 x 768 pixels