การเรียนรู้ Microsoft PowerPoint 2003

รู้จักกับ Microsoft PowerPoint 2003

การสร้างและการจัดการสไลด์

การใช้แถบเครื่องมือรูปวาด

เทคนิคการสร้าง Effect ให้เนื้อหา