ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทมไลน์ (Timeline)

    ไทมไลน์ ใช้สำหรับสร้างหรือกำหนดรายละเอียดของการเคลื่อนไหว ไทมไลน์ถูกสร้างจากเฟรม
ที่เรียงต่อ ๆ กันในแนวนอนเฟรมสามารถปล่อยว่างได้ สามารถมีเนื้อหาได้ และสามารถมีคีย์เฟรมได้
ไทมไลน์ ถูกสร้างด้วยการเรียงกันของเลเยอร์ที่มีเนื้อหาและโค้ดของ Flash โดยแต่ละเลเยอร์จะม
ี1แถว ตัวชี้ตำแหน่ง เฟรม Playhead จะชี้ตำแหน่งเฟรมที่กำลังทำงานอยู่บนไทม์ไลน์ในขณะนั้น

ส่วนประกอบของไทม์ไลน์
ไทม์ไลน์มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือเลเยอร์ และเฟรม
แต่ภายในเลเยอร์และเฟรมยังมีส่วนประกอบ ย่อยอื่นๆ อีกมากมาย ดังรูป

เลเยอร์ (Layer)

   เลเยอร์เปรียบเสมือนแผ่นใสที่เรียงซ้อนๆ กันอยู่เมื่อเราวาดรูปหรือวางออบเจ็คตกไปบนแผ่นใส
แต่ละแผ่น หากรูปอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันเราจะมองเห็นเฉพาะรูปที่ ซ้อนอยู่ด้านบน ยกเว้นบริเวณ
ที่แผ่นใส่ ด้านบนไม่มีรูปจึงจะ สามารถมองผ่านลงไปเห็นรูปที่อยู่ข้างล่างได้ทุกครั้งที่เปิดไฟล์
มูฟวี่ใหม่ Flash จะสร้างเลเยอร์ แรกมาให้ในชื่อว่า Layer 1 ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ นี้ได้
ภายหลัง นอกจากนั้นเรายังสามารถเพิ่ม ลบ เปลี่ยน ซ่อน ล็อคไม่ให้ถูกแก้ไขได้ เพื่อช่วยในการวาด
และปรับ แต่งรูปทรง และสร้างเลเยอร์หน้ากาก เพื่อช่วยสร้าง เอฟเฟ็คพิเศษได้


เฟรม (Frame)

   ชนิดของเฟรม คีย์เฟรม (keyframe) คือ เฟรมที่เราใช้กำหนด การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของมูฟวี่
แต่ละขั้นตอน ในการ สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม ทุกๆ เฟรมจะเป็น คีย์เฟรม ซึ่งเราต้อง
กำหนดรายละเอียดการเคลื่อนไหวของ ตัวละครทุกๆ จังหวะลงไป แต่ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบทวีน เราจะสร้างคีย์เฟรมเฉพาะจังหวะที่เป็นจุดสำคัญ และใส่เนื้อหาลงไปส่วนเฟรมระหว่าง
กลาง ซึ่งแสดงการ เคลื่อนไหวในขั้นตอนย่อยๆ โปรแกรม Flash จะสร้างให้ โดยอัตโนมัติ

   
top