ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

พาเนล (Panels)

  พาเนลคือหน้าต่างทีรวบรวมเครื่องมือต่างๆ   สำหรับใช้ในกรปรับแต่งออบเจ็กต์  ซึ่งใน Flash 
ได้มีการจัพาเนลต่างๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ตามหน้าที่ของมันให้เราเรียกใช้ได้  พาเนลสำคัญ
ที่ควรรู้จักดังนี้

  • Property Inspector เป็นพาเนลที่ใช้แสดงคุณสมบัติต่างๆ ของออบเจ็กต์ที่เราคลิกเลือก 
   ซึ่งเราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติ้หล่านี้ได้  ทั้งนี้รายละเอียดที่  Property Inspector
   จะเปลี่ยนไปตามออบเจ็กต์ที่เลือก  โดยสามารถเยกเปิดใช้งาน  Property Inspector
   ด้วยคำสั่ง  Window > Properties >Properties หรือกดคีย์ลัด <Ctrl+F3>  • พาเนล Filters  เป็นพาเนลที่ใช้ปรับแต่งหรือเป็นการใส่เอ็ฟเฟ็คให้กับตัวอักษร มูฟวี่คลิป 
   และปุ่มกด  โดยเราสามารถเรียกเปิดใช้งานพาเนลFilters ด้วยคำสั่ง  Window > Properties
   > Filter  • พาเนล Color  เป็นพาเนลที่เลือกใช้สีและผสมสีตามที่ต้องการ  ซึ่งจะนำไปใช้ปรับแต่งสี
   ให้กับทั้งภาพวาดและตัวอักษรได้อย่างง่ายดาย  โดยมีให้เลือกชีถึง  2 แท็ด้วยกันคือ
     Color Mixer ( ใช้ผสมสีเองตามต้องการ) และ Color Swatches  ( ใช้เลือกสีจากจาน
   สีตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้) โดยเราสามารถเรียกเปิดใช้งานพาเนล  Color ด้วยคำสั่ง
   Window > Color Mixer   
top