ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทูลบ็อกซ์ (Toolbox)

    

         ทูลบ็อกซ์เป็นส่วนที่รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างและปรับแต่งออบเจ็กต์
โดยแต่ละเครื่องมือในทูลบ็อกซ์จะมีลักษณะเป็นไอคอนรูปภาพที่เราสามารถคลิกเพื่อเรียก
ใช้งานได้ มีการแบ่งเครื่องมือต่าง ๆ เป็น 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มเครื่องมือ Tools
            เกี่ยวกับการเลือก คือ Selection Tool    Subselection Tool
กลุ่มเครื่องมือ Edit
            เกี่ยวการวากและการตกแต่งภาพ เช่น Oval Tool  Pencil Tool   
            Brush  Tool     Eraser   Tool     Free Transform Tool 

กลุ่มเครื่องมือ  View
            เกี่ยวกับการมองภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Hand Tool     Zoom Tool 
กลุ่มเครื่องมือ  Colors
            ใช้ในการเลือกสีให้กับเส้นและสีพื้น เช่น Eavesdropper Tool         
            โดยเมื่อเลือกปุ่มเครื่องมือเหล่านี้ เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติม (Options)
            ทางด้านล่างของทูลบ็อกซ์

       เราสามารถเปิด/ปิดทูลบ็อกซ์นี้ได้โดยใช้คำสั่ง  Window > Tools ให้มีเครื่องหมาย
    อยู่หน้าทำว่า Tools เพื่อเปิดทูลบ็อกซ์ และใช้คำสั่ง Window > Tools อีกครั้งยกเลิก
    เครื่องหมายถูกเพื่อปิดทูลบ็อกซ์

กลุ่มเครื่องมือที่ใช้งาน

 เครื่องมือในการเลือกวัตถุแบบ Vector เพื่อทำการย้ายและขยาย                 
เครื่องมือในการเลือกพื้นที่วัตถุแบบ (A)  เพื่อทำการย้ายและขยาย                
 ใช้ในการย่อขยายและหมุนวัตถุ                             
ใช้ในการกำหนดการไล่โทนสีแบบต่างในColor Mixer
 ใช้สร้างเส้นตรง                                                        
ใช้สร้างเส้นแบบมีจุด path
  ใช้สร้างรูปทรงวัตถุอัตโนมัติ                               
ใช้สร้างตัวอักษร
  ใช้เลือกพื้นที่แบบอิสระ                                          
ใช้ในการวาดแบบดินสอและแบบพู่กัน           
*  ใช้ในการเทสีลงยังวัตถุ                                        
ใชในการดูดสีและลบวัตถุ
  ใช้ในการดึงภาพกรณี Zoom และการปรับมุมมองย่อขยายชิ้นงาน
 ใช้กำหนดค่าสีของเส้นและพื้นหลัง

เป็นการกำหนดค่า  Option ในแต่ละเครื่องมือหลักเช่น  

                        
top