ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame                                  

      เป็นการระบุข้อมูลทุก Frame ด้วยตัวเอง ได้แก่ ออบเจ็กต์ ในเฟรม และรายละเอียดต่าง ๆ
ของออบ เจ็กต์นั้น ๆ ได้แก่ตำแหน่งขนาด มุมหมุน โทนสี การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยวิธีการนี้
ใช้เวลามาก เพราะต้อง กำหนดองค์ประกอบของ ออบเจ็กต์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ที่ละ Frame

      เป็นการเคลื่อนไหวโดยกำหนดการวิ่งของตำแหน่งวัตถุโดยการย้ายวัตถุไปจากตำแหน่งเดิมทีละ Frame  ตัวอย่าง วิธีการเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame


1. ทำการแทรกรูปหรือสร้างวัตถุที่ตำแหน่ง  Key Frame  แรก2. ทำการแทรก Key Frame โดยคลิกขวาที่ตำแหน่ง  Key Frame ที่ 3 แล้วเลือกคำสั่ง Insert Key  Frame3. ทำการเลือกเครื่องมือ  ( selection tool(A))แล้วทำการย้ายเส้นคิวของวัตถุที่ตำแหน่ง
Key Frame ที่ 3


หน้า 1 | 2
   
top