ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Shape Tween                              


     ในบางครั้งเมื่อเรา ทำการแอนิเมชั่นแบบ Shape Tween เราจะพบว่าเราจะไม่ได้ Shape ตามที่เรา
ต้องการ ซึ่งเราสามารภแก้ไขแอนิเมชั่นให้ได้ตามแบบที่เราต้องการได้โดยใช้คำสั่ง Modify > Shape
> Add Shape Hint


ไม่ได้แอนิแมชั่นตามที่เราต้องการ


ใช้คำสั่ง Shape Hint เพื่อแก้ไข


     โดยวิธีการใช้งาน Shape Hint นั้นให้เราเลือกที่ Frame แรกจากนั้นให้ใช้คำสั่ง Modify > Shape
> Add Shape Hint จากนั้นให้นำ Shape Hint ไปวางยังตำแหน่งมุมที่เราต้องการจะเป็นจุดยึด
ในการเปลี่ยนรูปทรง จากนั้นให้คลิกเพื่อเลือก Frame ที่สอง และลาก Shape Hint ไปวางยังตำแหน่ง
มุมของ ออบเจ็กต์ที่สอง

     ใช้คำสั่ง Modify > Shape > Add
Shape Hint ใน Frame ที่ 1 และนำ
Shape Hint ไปวาง ยังมุมของออบเจ็กต์ที่แรก


ไปยัง Frame ที่สอง และนำ Shape Hint
ไปวางยังมุมของออบเจ็กต์ที่สอง
หน้า 1 | 2   
top