ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Shape Tween                              


      Shape Tween เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยแปลงจากรูปทรงหนึ่งไปอีกรูปทรงหนึ่ง โดยโปรแกรม Flash จะคำนวน Frame แทรกระหว่างทั้งสอง Frame ให้เอง โดยวิธีการสร้าง
Shape Tween มีดังนี้

1. ทำการสร้างรูปทรงวงกลมลงในเฟรมแรก เพื่อกำหนด Shape เริ่มต้น


สร้างวงกลมให้ Frame แรก


2. ไปที่เฟรม 15 และทำการ Insert Keyframe และลบรูปวงกลมทึ้งไปจากนั้นสร้างรูปดอกไม้
    ขึ้นมาเพื่อกำหนดให้เป็น Shape ที่เราต้องการ เปลี่ยน


สร้างรูปดอกไม้ขึ้นมา

3. กลับไปคลิกที่ Frame แรกจากนั้นไป เลือกที่ Properties และเลือก Tween เป็นแบบ Shape


กลับไปคลิกที่ Frame แรก


เลือก Shape Tweenหน้า 1 | 2   
top