ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Motion Tween                           


    เราสามารถสร้างแอนิเมชั่นแบบ Motion Tween โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. สร้าง ออบเจ็กต์ ใด ๆ ก็ได้ใน Frame แรกโดยถ้าออบเจ็กต์ของเรามีหลายชิ้นประกอบกันเรา
ก็ควรสั่ง Group ให้เป็นชิ้นเดียวกันหรือเปลี่ยน ออบเจ็กต์ให้เป็น Symbol เสียก่อนสร้าง ออบเจ็กต์ ใด ๆ ก็ได้ใน Frame แรก

ถ้าออบเจ็กต์ มีหลายชิ้นให้เปลี่ยน ออบเจ็กต์
ให้เป็น Symbol ก่อน หรือจะทำการ Group
ออบเจ็กต์ไว้ก็ได้

2. ไปยัง Frame ที่เราต้องการกำหนดขอบเขตความยาวของ แอนิแมชั่นของเราจากนั้นใช้คำสั่ง
Insert Keyframe


ใช้คำสั่ง Insert Keyframe

3. ทำการเปลี่ยนตำแหน่งและขนาดของ ออบเจ็กต์ของเราใน Keyframe ที่เราพึ่งสร้างขึ้นมาใหม่


ออบเจ็กต์เฟรมที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง

ออบเจ็กต์เฟรมแรก
ทำการเปลี่ยนตำแหน่งและขนาดของออบเจ็กต์


กลับไปคลิกที่ Frame แรก
4. กลับไปคลิกที่ Frame แรกจากนั้นไป เลือกที่ Properties
และเลือก Tween เป็นแบบ Motion

เราจะเห็นออบเจ็กต์ของเราทำ แอนิเมชั่นตามที่เรากำหนดไว้

   
top