ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::


รายละเอียดของ Tween ที่เราสามารถปรับแต่งได้                           

  

Tween : เลือกรูปแบบของ Tween ซึ่งมี 2 ชนิดคือ Motion Tween และ Shape Tween

Ease : กำหนดอัตราเร็วของการเคลื่อนไหวในแต่ละเฟรม
                 ๐ ถ้ากำหนดค่าเป็น 0 การเคลื่อนไหวจะเร็วคงที่
                 ๐ ถ้ากำหนดค่าเป็นลบ (สังเกตคำว่า In) การเคลื่อนไหวจะเริ่มต้นช้า
                     และเร่งความเร็วในช่วงท้าย เรียกว่า Easing in
                 ๐ ถ้ากำหนดค่าเป็นบวก (สังเกตคำว่า Out) การเคลื่อนไหวจะเริ่มต้นเร็ว
                     และลดความเร็วลงใน ช่วงท้าย เรียกว่า Easing Out

Scale : คลิกที่ตัวเลือกนี้ ถ้าต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของออบเจ็กต์โดยพิจารณาจาก
             Keyframe เริ่มต้น และ Keyframe สุดท้าย

Rotate : เป็นการกำหนดการหมุนของวัตถุ
                 ๐ None ไม่ให้หมุนออบเจ็กต์
                 ๐ Auto หมุนออบเจ็กต์ไปในทิศที่เคลื่อนไหวสั้นที่สุด
                 ๐ Clock Wise (CW) หมุนออบเจ็กต์ตามเข็มนาฬิกา
                 ๐ Counter Clockwise (CCW) หมุนออบเจ็กต์ทวนเข็มนาฬิกา

Orient to Path : กำหนดให้ออบเจ็กต์วิ่งตามเส้น Path โดยให้หมุนไปตามทิศทางที่เราต้องการ

Syn : ใช้สำหรับปรับอัตราเร็วของการเคลื่อนไหวให้ตรงกันระหว่าง Timeline หลักกับ
          Timeline ย่อย ๆ

Snap : ให้ออบเจ็กต์ยึดเส้นไกด์ตลอดเวลา
   
top