ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::เทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ Motion Tween                           

  

๐ การทำ Motion Tween นั้นยิ่ง Keyframe เริ่มต้นกับ Keyframe สุดท้ายของเรามีความแตกต่าง
กันมากเพียงใด ก็จะมีผลกับการเคลื่อนไหวของเรามากเท่านั้น เช่น ถ้า Keyframe เริ่มต้นออบเจ็กต์มีขนาดเล็ก
มาก Keyframe สุดท้ายออบเจ็กต์มีขนาดใหญ่มากก็จะทำให้ แอนิเมชั่นของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเล็ก
ไปใหญ่มาก
๐ ถ้าออบเจ็กต์ของเรามีหลายชิ้นประกอบกันเราก็ควรสั่ง Group ให้เป็นชิ้นเดียวกันหรือเปลี่ยน
ออบเจ็กต์ให้เป็น Symbol เสียก่อน
๐ เราสามารถทำแอนิเมชั่นการเปลี่ยนสีได้ได้
ใช้ Color : ที่ Properties

ใช้งานปุ่ม Swap... ช่วยสร้างงานแอนิเมชั่น

     1. ให้คลิกที่ Frame ที่สองและคลิกขวาเลือกคำสั่ง Insert Keyframe
หากคุณได้เตรียมสร้างออบเจ็กต์ต่าง ๆ ที่จะสร้างงานแอนิเมชั่นของคุณเอาไว้ ใน Library แล้วคุณ
สามารถใช้ปุ่ม Swap ช่วยในการเปลี่ยน ออบเจ็กต์บน Stage กับ ออบเจ็กใน Library ได้
2. คลิกเลือกออบเจ็กที่ต้องการเปลี่ยน
คลิกที่ปุ่ม Swap ใน Properties จากนั้นเลือก
รูปที่ต้องการเปลี่ยน
     เราสามารถทำตามขั้นตอนนี้ ซ้ำเพื่อสร้างงานแอนิเมชั่นได้ เช่นในกรณีตัวอย่างนี้คือเปลี่ยน
ปากไปเรื่อย ๆ ก็จะได้แอนิเมชั่นการพูดของตัวละคร
   
top