ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::


การทำใช้งาน Motion Guide เพื่อสร้างงานแอนิเมชั่น                           

     เราสามารถสร้างเส้นขึ้นมา เป็น Guide ให้ออบเจ็กต์ของเราวิ่งตามเส้น Guide ของเราได้โดย
มีวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. สร้างเส้นขึ้นมา 1เส้นเพื่อเป็นเส้น Guide (เส้น
ควรเป็นเส้นแบบเปิด
2. สร้างออบเจ็กต์ขึ้นมา 1 ชิ้นและให้อยู่คนละ
Layer กับ เส้นของเรา (ถ้าออบเจ็กต์มีหลายชิ้น
ให้สั่ง Group เอาไว้หรืออาจเปลี่ยนให้เป็น Symbol)
3. ทำการคลิกขวาที่ Layer เส้นและเลือกคำสั่ง Guide
4. ลาก Layer เส้นเข้าไปอยู่ใน Layer Guide
5. ทำการเพิ่ม Key Frame ให้กับ Layer
ทั้งสองเพื่อกำหนดความยาวของแอนิเมชั่น
6. ดูให้แน่ใจว่า Snap เปิดใช้งานอยู่
จากนั้นไปที่ Frame แรกของ Layer
ออบเจ็กต์ และเลื่อนออบเจ็กต์ของเราไปยัง
บริเวณจุดเริ่มต้อนของเส้นหน้า 1 | 2   
top