ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
การใช้งาน ActionScript                        

    
    
       ActionScript
เป็นชุดคำสั่งที่เราใช้ควบคุมวัตถุหรือเฟรม ให้สามารถโต้ตอบหรือแสดงผลบางอย่าง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ (จาการใส่ Action) โดยเราเรียกเหตุการณ์ว่า “Event” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้
เกิดผลลัพธ์ หรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้น เช่น คลิกเมาส์แล้วเกิดเสียงเพลง ซึ่งเหตุการณ์หรือจุด
เปลี่ยนเหล่านี้จะเป็น จุดที่เราใส่ ActionScript โดยเราสามารถใส่ ActionScript ได้ใน Panel Actions

วิธีการเรียกใช้สคริปต์ใน Panel Actions

     วิธีการเรียกใช้สคริปต์ในพาเนล Actions หรือการใส่แอ็คชั่นให้กับมูฟวี่นั้น มีวิธีการเขียนผ่านโหลด
การทำงาน 2 โหมดคือ Script Assist และ Expert ซึ่งเราสามารถสลับไปสลับมาระหว่าง
สองโหมดการทำงานได้ โดยกดคลิกที่ปุ่ม

Actions Toolbox
เก็บคำสั่งต่าง ๆ ที่เป็นภาษา
ActionsScript ใช้เพิ่มคำสั่งด้านขวามือ
Script panel
เป็นช่องสำหรับให้เราทำการ
เขียน Script
ปุ่ม Script Assist
สำหรับเข้าสู่โหมดผู้ช่วยเขียน
สคริปต์ทำให้เขียนสคริปต์ได้
ง่ายขึ้น

     โดยเราสามารถใส่ ActionScript ให้กับ Frame หรือ MovieClip หรือ Button เท่านั้นโดย
ActionScript ที่เขียนให้กับ Frame, Movie Clip, Button ก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน
การเขียน ActionScript ให้กับ Frame
หากเราต้องการเขียน ActionScript ให้กับ Frame โดยให้เราคลิกเลือก Frame (จริง ๆ แล้วต้อง เป็น
Keyframe จึงจะเขียน ActionScript ลงไปได้) ตัวอย่าง เช่น

Stop () ;
หมายความว่าให้หยุด Playhead ไว้ที่ Frame นี้
การเขียน ActionScript ให้กับ Button
การเขียน ActionScript ให้กับ Button จำเป็นจะต้องขึ้นต้นด้วย
on (event) {
............
}
ตัวอย่างเช่น
on (release) {
gotoAndPlay(1);
}
หมายความว่าเมื่อทำการคลิกเมาส์ให้ Playhead ไปยัง Frame 1 และทำการเล่น


การเขียน ActionScript ให้กับ MovieClip
การเขียน ActionScript ให้กับ MovieClip จำเป็นจะต้องขึ้นต้นด้วย
onClipEvent (event) {
............
}
ตัวอย่าง
onClipEvent (load) {
gotoAndPlay(1);
}
หมายความว่าเมื่อ Movieclip ถูกโหลดขึ้นมาแล้วให้ Playhead ไปยัง Frame 1 และทำการเล่น


   
top