ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างชิ้นงานใหม่ด้วยการกำหนดรูปแบบเอง

     การเริ่มต้นสร้างชิ้นงานใด ๆ ใน Flash นั้นต้องทำการกำหนดค่าและคุณสมบัติของไฟล์งาน
ที่เราต้อง การเสียก่อน เพื่อให้ได้ไฟล์ที่ตรงกับงานที่จะนำไปใช้ หลังการทำงาน เสร็จและจะนำไฟล์
ไปเผยแพร่ ซึ่งเรา
   สามารถทำได้ 3 แบบคือ
          1. สร้างชิ้นงานใหม่ด้วยการกำหนดรูปแบบเอง
          2. สร้างโดยใช้เทมเพลต (Template)
          3. สร้างจากไฟล์สำเร็จรูป


     - ไฟล์งานในรูปแบบปกติ ที่ใช้สร้างงานทั่วไป
     - ไฟล์งานที่เหมาะกับการสร้างพรีเซนเตชั่นทั่วไป
     - ไฟล์สร้างฟอร์มสำหรับทำโปรแกรมใช้งานทั่วไป
     - เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับเขียนสคริปต์ (เหมาะกับเรียกสคริปต์จากภายนอก)
     - เหมาะสำหรับเขียนสคริปต์ที่ต้องการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์
     - เหมาะสำหรับงานเขียนสคริปต์ที่ทำงานร่วมกับ Java
     - เป็นการรวมกลุ่มงานที่เราสร้างทั้งหมดให้ออกมาเป็น Project

   
top