ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างชิ้นงานโดยใช้เทมเพลต

      - เทมเพลตสำหรับสร้างงานโฆษณา เช่น แบนเนอร์ ป็อบอัพ
      - เทมเพลตที่เป็นรูปแบบของหน้าต่างโปรแกรมทั่วไป
      - เทมเพลตที่ใช้สร้างงานสำหรับแสดงบนโทรศัพท์มือถือระบบที่ใช้กันทั่วโลก
      - เทมเพลตที่ใช้สร้างงานสำหรับแสดงบนโทรศัพท์มือถือระบบที่ใช้ในญี่ปุ่น
      - เทพเพลตที่ใช้สำหรับสร้างงานแอนิเมชั่นสำหรับ พีดีเอ
      - เทมเพลตสำหรับแสดงภาพถ่ายอย่างต่อเนื่อง
      - เทพเพลตสำหรับสร้างสไลด์ภาพถ่ายอย่างต่อเนื่อง

เพลตสำหรับสร้างคำถามในลักษณะ e - Learning
เทมเพลสำหรับสร้างพรีเซนเตชั่นในการนำเสนอ


   

   
top