ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำหนดขนาดของชิ้นงาน

     สามารถกำหนดได้ 3 ที่
              1. จากเมนู Modify > Document...

              2. จาก Property Inspector


              3. จากการดับเบิ้ลคลิกช่องแสดงจำนวน Frame บน Timeline

    ๐ Title : กำหนดชื่อให้กับชิ้นงาน
    ๐ Description        :กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับชิ้นงาน
    ๐ Math : เป็นการกำหนดขนาดของ Stage
       โดยมีรายละเอียดดังนี้


     กำหนดให้ Stage มีขนาดใหญ่สุดเท่า
ที่จะพิมพ์ได้

     ปรับ Stage ให้มีค่ามาตรฐาน คือ 550 x 400 พิกเซล     ๐ Background color : คลิกที่    เพื่อกำหนดสีให้พื้นที่ Stage
     ๐ Frame Rate : กำหนดอัตราเร็วในการแสดงภาพเคลื่อไหว (วัดเป็น เฟรมต่อวินาที โดยอัตรามาตรฐาน
เท่ากับ 12 fps
     ๐ Ruler Units : เลือกหน่วยวัดของไม้บรรทัด

   

   
top