ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การย่อ / ขยายมุมมองของสเตจ

    คลิกที่ Zoom Tool จากทูลบ็อกซ์ แล้วคลิกเลือกลักษณะการซูมที่ Options ในทูลบ็อกซ์ดังนี้

     ๐ ปกติหลังจากคลิกที่ Zoom Tool แล้ว เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปแว่นขยาย และเมื่อคลิก
จะเป็นการขยายมุมมอง ให้ใหญ่ขึ้น (Zoom In)

๐ หากต้องการลดขนาดของมุมมองให้มีขนาด
เล็กลง (Zoom Out) ระหว่างที่คลิกเมาส์์ให้กดปุ่ม
Alt ด้วยโดย เมาส์ จะเปลี่ยนจากรูปเครื่องหมาย
บวกเป็นเครื่องหมายลบ

    ๐ ระหว่างที่กำลังเลือกเครื่องมือ Zoom อยู่นั้นเราสามารถทำการย่อ/ขยายมุมมองได้
โดยการคลิกรูป ที่ Options ในทูลบอกซ์
    ๐ กดปุ่ม Ctrl + จะเป็นการขยายขนาดมุมมองให้ใหญ่ขึ้น
    ๐ กดปุ่ม Ctrl - จะเป็นการลดขนาดมุมมองให้เล็กลง
    ๐ เราสามารถปรับขนาดมุมมองของสเตจได้ด้วยการ
       เลือกขนาด ตามที่กำหนดไว้ ทางขวามือในหน้าต่าง
       ไทม์ไลน์ Fint in Window : เป็นการกำหนดให้แสดง
       ให้พอดีกับขนาดของพื้นที่การทำงานที่ปรากฏในหน้าจอ
       Show Frame : เป็นการกำหนดให้แสดงเฉพาะสเตจ
       ให้ใหญ่เต็ม พื้นที่หน้าต่างทำงาน
       Show All : เพื่อแสดงให้เห็นออบเจ็กทั้งหมด
       xxx % : เป็นการกำหนดขนาดตามตัวเลขที่เลือก
   

๐ หากทำการดับเบิ้ลคลิกที่ ิ จะเป็นการปรับขนาดมุมมองให้เท่ากับ 100 %
๐ หากทำการดับเบิ้ลคลิกที่ จะเป็นการปรับมุมมองให้พอดีกับขนาดของพื้นที่การทำงาน


   
top