ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

การใช้ Hand Tool


    Hand Tool เป็นเคลื่องมือในการเคลื่อนมุมมองให้ตรงกับความต้องการของเรา โดยให้เราคลิกเมาส์
ค้างไว้ บนสเตจหรือบนพื้นที่ทำงานก็ได้ แล้วเลื่อนหน้าจอไปยังส่วนที่ต้องการแสดง (Shortcut ของ
Hand Tool คือปุ่ม Space bar)    เป็นเครื่องมือที่ใช้เลื่อนและปรับขนาดของ Stage
    Drag & Drop เพื่อเลื่อน Stage
    ถ้าต้องการกำหนดขนาดของ Stage ให้พอดีกับความกว้างของจอภาพ (Fit on screen) ให้ดับเบิลคลิกที่
   
top