ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

  

 

 


 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

การจัดการกับหน้าจอก่อนเริ่มต้นทำงาน


   ในโปรแกรม Flash ประกอบด้วยหน้าต่างพาเนลและแถบเครื่องมือจำนวนมาก ในหัวข้อนี้จะ นำเสนอ
ตัวตัวอย่างการจัดรูปแบบหน้าจอของโปรแกรมเพื่อการใช้งานที่สะดวกที่สุด ด้วยหลักการง่าย ๆ ดัง
ต่อไปนี้

ปรับความกว้างและความสูงขององค์ประกอบต่าง ๆ
     เราสามารถปรับความกว้างและความสูงขององค์ประกอบต่าง ๆ ของ Flash ได้โดยมีวิธีการ
ดังต่อไปนี้

     

๐ เราสามารถปรับความกว้าง
และความสูงได้โดยการคลิกเมาส์
และทำการลากบริเวณ ขอบรอยต่อ
ของ พาเนลต่าง ๆคลิกเมาส์และทำการลากบริเวณ
ขอบรอยต่อของ พาเนลต่าง ๆ
เพื่อปรับขนาดความกว้างความสูง

       ๐ หากเราทำการคลิกที่ปุ่มดังรูป จะเป็นการสลับระหว่างการเปิดและการปิด
การแสดงผลของกลุ่มของพาเลทต่าง ๆ
       ๐ ในส่วนของ Timeline จะมีการปิดและการเปิดการแสดงผลไม่เหมือนกับส่วน
อื่นโดยสามารถ การสลับระหว่างการเปิดและการปิดการแสดงผลของ Timeline ได้โดย
การคลิกที่ปุ่มดังรูป

   
top