ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดการทูลบ็อกซ์

ทูลบ็อกซ์ (Toolbox)

     ทูลบ็อกซ์ เป็นกล่องที่รวมเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างและปรับแต่งออบเจ็กต์โดยแต่ละเครื่องมือในทูลบ็อกซ์จะมีลักษณะเป็นไอคอนรูปภาพ
ที่เราสามารถใช้งานได้ โดยเมื่อเราเลือกเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้งานแล้วเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมที่
Options ด้านล่างของทูลบ็อกซ์ ์ได้

   เราสามารถแยกทูลบ็อกซ์ออกมาเป็นหน้าต่างอิสระได้โดยใช้เมาส์ดับเบิ้ลคลิกที่ส่วนบนของ
ทูลบ็อกซ์ หน้าต่างทูลบ็อกซ์ก็จะแยกออกมา และเมื่อใดต้องการให้นำทูลบ็อกซ์ไปยึดไปว้ที่เดิม
ก็ให้ทำการ ดับเบิ้ลคลิกที่ส่วนหัวของหน้าต่างทูลบ็อกซ์

     


๐ ดับเบิ้ลคลิกเพื่อ
แยกทูลบ็อกซ์ ออกมา๐ ดับเบิ้ลคลิกเพื่อ
นำกลับไปยึดไว้ที่เดิม


เป็นปุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง แก้ไข เติมสี ปรับเปลี่ยนรูปร่างให้กับออบเจ็กต์ Tool Box ในที่นี้แบ่งเครื่องมือออกเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการใช้งาน และในส่วนของ Option จะเปลี่ยนไปตามการทำงานของปุ่มเครื่องมือแต่ละชนิด

  • เครื่องมือสร้างภาพกราฟิก
  • เครื่องมือสร้างตัวอักษร
  • เครื่องจัดการและตกแต่งภาพ
  • เครื่องจัดการในเรื่องของสี


   
   
top