ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

  

 

 


 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

 

 

รวมกลุ่มพาเนล


   ๐ พาเนลบางพาเนลเรามักใช้งานร่วมกัน หรือมีลักษณะเหมือนกัน เราก็สามารถทำการรวมกลุ่มได้
ตามความต้องการเพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยให้คลิกที่ปุ่ม  แล้วคลิกเลือกคำสั่ง
Grop <ชื่อพาเนล> With

     


การย้ายตำแหน่งพาเนล

      ๐ เราสามารถย้ายตำแหน่งพาเนลได้โดยการคลิกเมาส์ที่ปุ่ม และทำการลากออกมาจาก
ตำแหน่งเดิม
    ๐ หากต้องการนำพาเนลกับไปไว้ที่เก่าก็ให้ทำการ
คลิกเมาส์ที่ปุ่ม และทำการลากกลับไปไว้ยัง
ตำแหน่งเดิม
   
การซ่อน/แสดงพาเนลและปิดพาเนลทั้งหมด
     ๐ ในระหว่างทำงาน เราอาจจำเป็นต้องใช้หรือไม่ใช้พาเนล ซึ่งบางครั้งเราอาจต้องการ
ให้พื้นที่การ ทำงานเต็มจอและซ่อนพาเนลที่ไม่ต้องการ โดยใช้คำสั่ง Window > Hide Panels
(หรือกดคีย์ลัด F4)   
top