ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

 
การปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอให้กลับสู่ค่าเริ่มต้น

    ๐ ในระหว่างทำงาน เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงหน้าการแสดงผลของหน้าจอ
ตามความต้องการของเรา ซึ่งในบางครั้งเราอาจต้องการให้หน้าจอมีลักษณะการจัด
เรียงองค์ประกอบต่าง ๆ เหมือนเดิม ก็สามารถ ทำได้โดยใช้คำสั่ง Window >
Workspace Layout > Default

     ๐ เราสามารถทำการบันทึกรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอ การจัดองค์ประกอบ
ของพาเนลต่าง ๆ ได้ ตามความต้องการของเราโดยใช้คำสั่ง Window > Workspace >
Layout (และทำการตั้งชื่อตามที่เราต้องการ)
   
top