ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

  

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 
 

 

 


 

 


ความเข้าใจเกี่ยวกับ Layer เบื้องต้น


      Layer เป็นเหมือนการวางแผ่นใสซ้อนทับกันเป็นลำดับชั้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ โดยบริเวณของ
Layer ที่ไม่มีรูปจะเห็นทุะลุถึง Layer ด้านล่าง Layer แต่ละ Layer จะมีคุณสมบัติเป็นของตัวเอง
การแก้ไขเนื้อหาหรือ Animation ใด ๆ กับ Layer หนึ่งจะไม่ส่งผลกับอีก Layer หนึ่ง

นักออกแบบและพัฒนา Flash มักนิยมจัดอ็อบเจ็กต์ประเภทเดียวกันไว้บนเลเยอร์เดียวกัน
ซึ่งจะทำให้การทำงานง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นนักออกแบบและพัฒนา Flash ยังนิยม
สร้าง Layer folder เพื่อการจัดเก็บ Layer ที่มีอ็อบเจ็กต์ใน Layer นั้นคล้ายคลึงกันดังรูปประกอบ
เป็นการจัดเรียงลำดับของ Layer ที่ดีทำให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน Flash

การแทรก  Layer  และ  Scene

      โดยทั่วไปแล้วในหนึ่ง  Scene สามารถประกอบ
ด้วยหลาย  Layer  ซึ่ง  Layer ที่ลำดับบนสุดคือ
ตำแหน่งฉากที่แสดงอยู่เหนือสุด ของชิ้นงาน
การแทรก  Layer  สามารถทำได้โดยคลิกเลือก
ที่ Layer ใดก็ได้และคลิกขวาเลือกคำสั่ง  Insert 
Layer ส่วนการแทรก  Scene เลือกเมนู Insert >
Scene

 

การลบ
Layer และ  Scene

     การลบ  Layer  สามารถทำได้โดยโดยคลิกเลือกที่ Layer ที่ต้องการลบและคลิกขวา
เลือกคำสั่ง  Delete  Layer

 

การลบ Scene  จะต้องทำการเรียกใช้พาเนล  Scene มาก่อนเพื่อง่ายต่อการจัดการ Scene  โดยเลือกที่เมนูคำสั่ง  Window > Other Panel > Scene หากต้องการลบ Scene
คลิกซ้ายค้างไว้เลือก Scene ที่ต้อง การลบแล้วลากมาวางลงในถังขยะ

Note : การเรียงลำดับ Scene เรียงลำดับการทำงานตามตำแหน่งที่อยู่บนสุดซึ่งเราสามารถ
ปรับลำดับได้ โดยคลิกเลือก Scene ที่ต้องการย้ายและคลิกซ้ายค้างไว้ ย้ายตำแหน่ง Scene 
ตามที่ต้องการ
   
top