ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

 
 

 

 

การใช้ Selection Tool


Selection Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกและการปรับแต่งรูปทรง

      ๐ การปรับแต่งรูปทรง เมื่อเราเลือกเครื่องมือ Selection Tool และทำการคลิกที่ขอบของ
Shape เรา สามารถทำการปรับแต่ง Shape ของเราได้ตามที่เราต้องการ


คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง

กด Alt ค้างไว้จะทำให้เป็นการปรับแต่งในลักษณะรูปทรงเหลี่ยม

คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง
   
top