ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 

 
 

 

 


การใช้ Line Tool                                                                          การใช้ PencilTool

  Line Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกวาดเส้นตรงมีวิธีการในการใช้งานดังนี้

          ๐ การวาดเส้นตามปกติให้คลิกที่ และทำการคลิกเมาส์ค้างไว้เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น
      ต่อมาลากเมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วปล่อยเมาส์ก็จะได้เส้นตรงตามแนวที่เราลากเมาส์
      เมื่อเรากด Shift ค้างไว้ในขณะที่วาด จะทำให้เราสามารถวาดเส้นตรงที่ทำมุม 0, 90,45 องศาได้


คลิกที่ภาพเพื่อดูตัวอย่าง

           Line Tool มี Options เพิ่มเติมคือเมื่อคลิกที่ปุ่ม จะเป็นการ Snap to Objects
      ที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านั้นทำให้สามารถวาดเส้นได้อย่างต่อเนื่อง

การใช้ Pencil Tool


         Pencil Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกวาดเส้นที่เป็นรูปทรงอิสระเหมือนกับการวาดภาพด้วย
     ดินสอมีวิธีการใช้งานดังนี้
         ๐ ให้คลิกที่ และทำการลากเมาส์ไปตามทิศทางและรูปทรงที่ต้องการวาด


Pencil Tool มี Options ในการวาดดังนี้
    ๐ เมื่อวาดเส้นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเส้นตรงหรือเป็นมุมโปรแกรมจะ
        ทำการปรับลักษณะเส้นให้มีลักษณะเส้นตรง แต่ถ้าเส้น ที่วาดมี
        ลักษณะใกล้เคียงกับเส้นโค้งโปรแกรมจะปรับเส้น ให้มีลักษณะ
        เป็นเส้นโค้ง
    ๐ เมื่อวาดเล้วโปรแกรมจะทำการปรับเส้นให้ มีลักษณะราบเรียบยิ่งขึ้น
    ๐ จะไม่มีการปรับแต่ง ผู้วาดลากเส้นแบบใดก็จะได้เส้นแบบนั้น

   
top