ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
 การใช้ Ink Bottle Tool                                                  การใช้ Paint Bucket Tool

      Ink Bottle Tool เป็นเครื่องมือสำหรับเทสีให้เส้นขอบ หรือเรียกว่า Stroke
โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้
๐ ให้คลิกที่ เพื่อทำการเทสีให้ Stroke (วัตถุที่เทสีลงไปได้ด้วย Ink Bootle Tool ต้องเป็น
Stroke เท่านั้น)

           การใช้ Paint Bucket Tool


 Paint Bucket Tool เป็นเครื่องมือเทสีให้พื้นรูปหรือเรียกว่า Fill
    ๐ ให้คลิกที่ เพื่อทำการเทสีให้ Fill (วัตถุที่เทสีลงไปได้ด้วย Paint Bucket Tool ต้องเป็น
        Fill เท่านั้น) Paint Bucket Tool มี Options เพิ่มเติมดังนี้


  โดยปกติ Paint Bucket Tool
จะอนุญาตให้เทสีได้กับรูปทรงปิดเท่านั้น
หากเราต้องการเทสีให้กับรูปทรงเปิดเรา
ต้องเลือก Options เพื่อกำหนดขนาด
ความกว้างของการเปิดของรูปทรง


ให้เติมสีในวัตถุปิดเท่านั้น

ให้เติมสีในวัตถุเปิดน้อย

ให้เติมสีในวัตถุเปิดปานกลาง

ให้เติมสีในวัตถุเปิดมาก

   
top