ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....นี่คือสื่อบทเรีียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดย   นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง.....ในบทเรียนออนไลน์เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)   จะมีหัวข้อที่ชวนให้คุณศึกษาอยู่มากมาย.........::
 
 
การใช้ Eraser Tool                                                              การใช้ Eyedroper Tool

     Eraser Tool เป็นเครื่องมือลบเส้น Stroke หรือสีพื้น Fill มีวิธีการใช้งานดังนี้
๐ ให้คลิกที่ จากนั้นให้ทำการคลิกและลากเมาส์บริเวณที่ต้องการจะลบ
Eraser Tool มี Options เพิ่มเติมดังนี้

ลบภาพแบบปกติ ซึ่งภาพจะหายไปตามแนวที่ลบ

ลบภาพเฉพาะบริเวณที่เป็น Fill

ลบภาพเฉพาะบริเวณที่เป็น Stroke

ลบภาพเฉพาะบริเวณที่เราได้เลือกไว้

ลบภาพเฉพาะบริเวณที่เราทำการคลิกครั้งแรก
     Faucet ใช้สำหรับลบพื้นที่ทั้งหมด
ที่ทำการคลิกลงไป ใช้ได้ทั้งกับ
Fill และ Stroke
     กำหนดขนาดและลักษณะของหัวแปรง

 การใช้ Eyedroper Tool


     Eyedropper Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ดูสีของของวัตถุต่าง ๆ ทั้งในและนอก Stage
เพื่อนำมาเก็ไว้ใช้งานต่อไปมีวิธีการใช้งานดังนี้

     ๐ ให้คลิกที่ จากนั้นนำ Eyedroper Tool ไปคลิกบริเวณที่เราต้องการที่จะดูดสีมาใช้งาน
โดยหลังจากเราทำการเลือกสีเสร็จแล้ว เครื่องมือของเราจะถูกเปลี่ยนเป็น Paint Bucket Tool
โดยอัตโนมัต
   
top